Duże zainteresowanie

04 października
22:28 2011

Wprawdzie o rynku leasingowym zawsze się mówiło, ale nie był on tak znany jak na przykład rynek kredytowy. Zdania na temat obu tych rynków jak zwykle są podzielone.  Jedni twierdzą, że kredyty są lepszym rozwiązaniem finansowym, drudzy, że to właśnie leasing jest korzystniejszym produktem. Prawdopodobnie nigdy nie będzie na ten temat jednoznacznej opinii, ale nie o to przecież chodzi. O rynku kredytów wiemy jednak o wiele więcej niż o branży leasingowej. Jest bardziej popularny i ma więcej klientów, ale i więcej możliwości. Zatrzymajmy się jednak choć na chwilę przy leasingu. Odmian i zabarwień jak zapewne wiemy rynek leasingowy ma wiele. Leasing finansowy, operacyjny, odnawialny itd. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród firm cieszy się właśnie leasing odnawialny. Szczególnie przez firmy i osoby zainteresowane nowymi samochodami. Mówimy o samochodach, ponieważ leasing odnawialny najłatwiej scharakteryzować właśnie na przykładzie leasingowanych autach.
Na początek warto podkreślić, iż leasing odnawialny skierowany jest przede wszystkim do takich przedsiębiorców, którzy nie mają zamiaru przejmować na własność będących w leasingu przedmiotów. Ten rodzaj leasingu charakteryzuje się też niższymi ratami leasingowymi, dłuższy też jest czas na podjęcie decyzji, czy przedmiot leasingowy wykupujemy na własność czy też oddajemy i bierzemy nowy model. Z pewnością leasing odnawialny jest podobny do leasingu operacyjnego z tą tylko różnicą, że w umowie leasingu odnawialnego nie ma zapisu, że przedmiot będący w leasingu po wygaśnięciu umowy przechodzi na własność leasingobiorcy. Nie ma takiego zapisu, ale nie oznacza to, że taki zapis nie może być wprowadzony do umowy. Sumując, leasing odnawialny jest korzystniejsza formą od leasingu klasycznego, od klasycznych form finansowania tylko wówczas, jeżeli leasinbobiorca chce na bieżąco ponosić niższe koszty. Natomiast przy klasycznym leasingu operacyjnym leasingobiorca ma większe możliwości włączenia wydatków w koszty swojej działalności. W przypadku leasingu odnawialnego klient firmy leasingowej płaci niższe raty miesięczne. Decyzja jaki leasing wybrać należy do klienta. Jednakże już teraz można powiedzieć, że w przypadku leasingu samochodów większym zainteresowaniem cieszy się leasing odnawialny, bowiem istnieje możliwość wymiany zużytych aut na nowe.