Ruszyła subskrypcja db Elita Funduszy VIII w Deutsche Banku

04 lutego
14:42 2017

Na rynku funduszy inwestycyjnych dużym zainteresowaniem inwestorów cieszy się produkt inwestycyjny Deutsche Banku db Elita Funduszy VIII. Czy warto w niego inwestować?

Db Elita Funduszy VIII jest produktem funkcjonującym na bazie ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie. Zasada działania tego produktu polega na tym, że po okresie umownym inwestor otrzymuje w całości zainwestowany kapitał, pomniejszony o opłatę wstępną. Oczywiście, jest jeszcze zysk, a ten obliczany jest na podstawie wyników funduszy M&G Oplimal Income-A-Euro-A oraz Etna-Aktiv E.

System działania tego produktu jest nieco podobny do lokaty strukturyzowanej, gdzie część pieniędzy lokowana jest na lokacie bankowej, a druga część – na funduszu inwestycyjnym. Jeżeli jest to lokata ze 100-procentowym zabezpieczeniem kapitału, to nawet jeśli inwestycja nie wypali, zainwestowane w lokatę pieniądze zostaną właścicielowi zwrócone. Jeżeli lokata wypracuje jeszcze zysk, to inwestor może mówić o dobrze ulokowanej gotówce. Od lokaty strukturyzowanej odejmowany jest od zysku podatek dochodowy.

Działanie funduszy M&G Optima Income-A-Euro-A oraz Etna-Aktiv-E jest znacznie szersze. Inwestor ma też większe możliwości na uczciwy zysk. Pierwszy z funduszy inwestuje połowę kapitału w tzw. instrumenty dłużne, czyli obligacje, weksle, certyfikaty czy też bony skarbowe. Pozostałe aktywa inwestuje w instrumenty pieniężne, czyli akcje, lokaty czy gotówkę.

Fundusz Etna-Aktiv-E ma z kolei za zadanie wypracowanie jak najwyższego zysku przy różnych warunkach inwestowania i przy jak najwyższym stopniu ochrony kapitału. Fundusz ten ma przynieść w dłuższym okresie inwestowania jak największy zysk. Fundusz inwestuje zarówno w lokaty bankowe, jak i w światowe rynki walut, a także w akcje i obligacje.

Inwestorzy decydujący się na ten typ inwestycji powinni wnieść opłatę wstępną, która wynosi 1,5 proc. od wpłaconego kapitału. Minimum takiej składki to 2 tys. zł. Koszt rezygnacji z tej inwestycji stanowi wydatek 200 zł. Z zasadami rozliczania pomiędzy inwestorem a właścicielem tego produktu należy zapoznać się przed podpisaniem umowy.