Inwestuj ze Stabilną Czwórką w Expanderze

25 lutego
01:17 2017

Produkty strukturyzowane, a szczególnie z ubezpieczeniem na życie i dożycie, nie mają zbyt dobrej opinii wśród klientów tego rynku. Fachowcy twierdzą, że już wyczerpały swoja formułę. Tymczasem Expander wraz z Wartą zaproponował zainwestowanie w Stabilną Czwórkę na okres 3,5 roku.

Sukces inwestycji w produkty strukturyzowane uzależniony jest najczęściej od wyników określonych funduszy inwestycyjnych. Jeżeli wyniki są dobre, inwestor może liczyć na niezłą premię, jeżeli nie, to inwestycja może przynieść nawet straty, jeżeli składka lokacyjna nie jest objęta stuprocentową ochroną. Na tych samych zasadach działają polisolokaty, które stały się przyczyną sporu pomiędzy klientami a firmami ubezpieczeniowymi oraz bankami, którzy poczuli się oszukani. Fakt – od polisolokat nie jest odliczany podatek dochodowy, ale polisa na życie praktycznie nie daje żadnej ochrony. To również jest duży problem tego produktu. Tak czy inaczej produkty strukturyzowane, jak chociażby lokaty strukturyzowane, są dużą szansą na wyższe zyski. Jeżeli zainwestujemy w lokaty strukturyzowane ze stuprocentową ochroną kapitału, nic na tym nie stracimy, a jest duża szansa na niezły zarobek.

Wracając do tak zwanej Stabilnej Czwórki Expandera – należy wyjaśnić, na czym polega ta inwestycja. Ewentualna premia, jaką mogą otrzymać inwestorzy decydujący się na Stabilną Czwórkę, zależy od wyników indeksu Alternative Star Funds, w skład którego wchodzą cztery fundusze absolutnej stopy zwrotu. Comperia.pl szczegółowo wyjaśnia wszystkie zalety i wady tej inwestycji, więc warto się z nimi zapoznać. Informacji na ten temat można również zasięgnąć w oddziałach Expandera oraz firmy ubezpieczeniowej Warta.

Podkreślić należy, że wspominane fundusze charakteryzuje swoboda działania oraz liberalna polityka inwestycyjna. W skład tego koszyka wchodzą następujące fundusze: Morgan Stanley Diversified Alpha Plus,  Goldman Sachs Global Strategic Income Bond, JP Morgan Income Opportunity i Alken Absolute Return Europe. Jaki jest cel tej inwestycji? Oczywiście uzyskanie jak najwyższej stopy zwrotu bez względu na różne sytuacje rynkowe. Zaletą tej inwestycji jest fakt, że inwestorzy zwolnieni są z podatku dochodowego.

31 marca tego roku zakończono zapisy na tę inwestycję. Teraz inwestorzy liczą na jak najwyższe zyski, ale jak to na rynkach inwestycyjnych bywa, nie było, nie ma i nie będzie pewności, że inwestycja „wypali”. Istnieje ryzyko inwestycyjne, ponieważ na takich zasadach działa ten rynek.

Można jeszcze dodać, że minimalna kwota otwierająca tę inwestycję wynosiła 5 tys. zł, a inwestor mógł się zdecydować tylko na jeden wariant, a było ich trzy. Jak już na wstępie zaznaczyliśmy, jest to inwestycja na 3,5 roku, więc na jej wyniki trzeba jeszcze poczekać.