Nie każdy jest Midasem

27 czerwca
15:36 2011

Pieniądze, budżet, finanse, to jedne z najważniejszych płaszczyzn naszego życia, których z pewnością nikt nie lekceważy. Pieniądze i finanse nie są oczywiście najważniejsze, ale niestety nie da się bez nich żyć. Oczywiście nie każdy mierzy ten problem tą sama miarą, jedni przykładają do tego większą wagę inni mniejszą, jedni mają kasę i jak król Midas do czego się nie dotkną przemieniają w kasę, inni takie daru nie mają. Ci co mają kasę starają się ją pomnażać, ci co jej nie mają starają się przeżyć. Inwestycje i finanse zazwyczaj idą w parze. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się  fundusze inwestycyjne. Początkujący inwestorzy, nie znający się jeszcze dobrze na niuansach tego rynku powinni jednak korzystać z doradztwa finansowego, bowiem poruszanie się po tym gruncie jest dość ryzykowne dla kieszeni nowicjusza. Dlatego na początek warto skorzystać z doświadczenie innych. Poza tym niezbędna jest praktyka, znajomość tematu, umiejętne korzystanie z doświadczenia innych, stała analiza wyników poszczególnych funduszy, a także szczęście. Nie zaszkodzą też szkolenia organizowane przez firmy maklerskie, ale nie dajmy się nabrać na zapewnienia tych firm, że po takim szkoleniu zostaniemy już wytrawnymi inwestorami. Bogactwo tego rynku rzeczywiście może początkowo sprawić nam wiele kłopotów.  Przede wszystkim trzeba poznać ten rynek, trzeba wiedzieć co to są fundusze, na jakich zasadach działają i jak się dzielą. Trzeba też wiedzieć, że ze względu na cel inwestowania fundusze dzielą się na: agresywnego wzrostu, akcji małych spółek, wzrostu kapitałowego, obligacji, dochodu z kapitału… ogółem jest ich aż jedenaście. Ze względu na kryterium uczestnictwa fundusze możemy podzielić na fundusze otwarte, zamknięte oraz mieszane. Ze względu na opłaty wstępne, na typu load i typu no-load oraz dystrybucji zysków na tezaurujące i wypłacające. Są też i fundusze powiernicze, o których raczej nie mamy zbyt wielu informacji. A to są nasze pieniądze, nasze finanse i powinniśmy wiedzieć jak inwestować by ich nie stracić. Tymczasem fundusze powiernicze są funduszami inwestycyjnymi, a powiernicze dlatego ponieważ – ogólnie rzecz ujmując – inwestorzy powierzają im swoje pieniądze z myślą o określonym zysku. Bardziej szczegółowo fundusze powiernicze: „to prawna forma zbiorowego lokowania w papiery wartościowe, inwestycja pełniąca rolę inwestora zbiorowego. Majątek funduszy powierniczych powstaje przez połączenie środków finansowych inwestorów indywidualnych. Pieniądze, które powierzają inwestorzy indywidualni funduszowi powierniczemu przeliczane są na jednostki uczestnictwa wyrażające proporcjonalny udział w majątku zgromadzonym przez fundusze powiernicze” -tyle formułka. Generalnie fundusze powiernicze dzielą się na fundusze akcji oraz fundusze obligacji. Czyli fundusze powiernicze inwestują – co jest oczywiste – również w fundusze akcji. Jak odbywa się inwestowanie na rynku funduszy? Bardzo prosto, czyli w sposób tradycyjny poprzez lokowanie środków finansowych w fundusze za pośrednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzają powierzonymi im przez inwestorów środkami – równiez za pośrednictwem internetu.