Jak inwestować w fundusze zagraniczne?

22 września
15:59 2016

Osoby zamierzające inwestować w fundusze zagraniczne muszą wziąć pod uwagę wyższe kwoty wejścia w inwestycje, większe prowizje oraz ryzyko kursowe. Jednak na funduszach zagranicznych można zarobić więcej niż na polskich – średnia stopa zwrotu przy tego rodzaju produktach finansowych sięga 8,7%. W przypadku polskich funduszy to tylko 6,2%. Jak zatem inwestować w fundusze zagraniczne, by nie stracić?

Dla osób szukających nowych możliwości inwestycyjnych i niemających doświadczenia na światowych rynkach najlepszym sposobem jest skorzystanie z funduszy inwestycyjnych. Na polskim rynku, powiernicy oferują fundusze inwestujące w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, Turcji, Azji i Ameryce Południowej.

Wyższe zyski – wyższy próg wejścia

Zaletą funduszu inwestującego na zagranicznych rynkach jest to, że inwestor przekazuje swoje oszczędności powiernikom, którzy posiadają wiedzę na temat rynków światowych. Próg wejścia w tego typu inwestycje rozpoczyna się kwotami 100–200 zł. Inwestycja tego typu wiąże się jednak z wyższymi niż przy polskich inwestycjach opłatami. Roczny koszt zarządzania inwestycja może wynosić nawet 3–4% zainwestowanych środków. Do tego musimy jeszcze wziąć p od uwagę ryzyko kursowe. Wpłacane przez inwestora polskie złotówki są najpierw przeliczane na walutę danego kraju w celach inwestycyjnych, a w momencie zakończenia inwestycji następne przewalutowanie na złotówki.

Fundusze dostępne w Polsce

W Polsce dostępne są także znane na całym świecie fundusze zajmujące się inwestycjami na zagranicznych rynkach. Jednostki uczestnictwa w takich funduszach można nabyć w polskich bankach lub w domach maklerskich. Minimalny próg w tego typu inwestycjach jest dość wysoki, na ogół stanowi równowartość kilku tysięcy dolarów. Do tego za zarządzanie zainwestowanymi środkami musimy zapłacić opłatę roczną w wysokości około 1-1,5%. Niektórzy dystrybutorzy umożliwiają zakup jednostek od mniejszego progu, ale wiąże się to z dodatkowym zabezpieczenie w formie polisy ubezpieczeniowej. Decydując się na taką inwestycję, inwestor poniesie wyższe koszty w przypadku wycofania środków.

Podatek od zysków

Zyski z zagranicznych funduszy inwestycyjnych to dochody kapitałowe, od których należy odprowadzić 19% podatku (tzw. podatku Belki). W przypadku, gdy inwestujemy w polskie fundusze, są one płatnikiem podatku i rozliczają go za inwestora. Instytucje zarządzające funduszami zagranicznymi nie są płatnikami podatku, w związku z tym przy inwestycji w tego typu fundusze, z urzędem skarbowym musimy rozliczyć się indywidualnie.