Fundusz parasolkowy

09 lutego
16:20 2012

Fundusze inwestycyjne można podzielić na kilka kluczowych kategorii. Pierwsze kryterium to oczywiście poziom akceptowalnego ryzyka. Drugie to cel inwestycyjny. Zanim jednak zdecydujemy się na tego rodzaju inwestycje to powinniśmy zaczerpnąć kilku fundamentalnych informacji odnośnie tego rodzaju inwestycji. Na funduszach inwestycyjnych można bowiem sporo stracić.

Jednym z kilku typów funduszy inwestycyjnych jest fundusz parasolkowy. Fundusze parasolowe w Polsce posiadają stosunkowo krótką, kilkuletnią historię. Zanim zjednały sobie szereg wiernych wielbicieli inwestycyjnych budziły sporo kontrowersji. Dzisiaj sytuacja ulegał jednak zmianie, bowiem w zasadzie wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie propozycję funduszu parasolkowego. Na czym polega jego idea? Fundusz parasolowy to zbiór pojedynczych funduszy, zwanych subfunduszami, które skupione są w ramach jednego podmiotu prawnego. W skład jednego funduszu parasolowego mogą wchodzić subfundusze zarządzane tylko przez jedno TFI.W tym obszarze można wyodrębnić subfundusze akcyjne, mieszane, stabilnego wzrostu, obligacyjne, gotówkowe czy aktywów zagranicznych. Klient ma pełną dowolność w wyborze określonych subfunduszy. Fundusze parasolkowe charakteryzuje swobodny przepływ kapitału między wybranymi subfunduszami. Przeniesienie jednostek inwestycyjnych w obszar innego funduszu nie związane jest z żadnymi kosztami. Fundusze parasolkowe niosą za sobą pewne korzyści podatkowe. Przy naliczaniu podatku wszystkie zyski i straty poniesione na poszczególnych subfunduszach są kompensowane, co pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania. Fundusze parasolkowe są uznawane dzisiaj przez ekspertów za jedne z najpopularniejszych form inwestowania kapitału. Alternatywą dla funduszy parasolowych są tzw. polisy inwestycyjne.