Fundusze agresywne

31 stycznia
22:26 2012

Giełda, obrót akcjami, inwestowanie w fundusze agresywne czy mniej agresywne to w chwili obecnej inwestowanie na granicy podwyższonego ryzyka, na które inwestorzy świadomie, bądź mniej świadomie się decydują. Można oczywiście na tym zyskać duże pieniądze, ale można też stracić wszystko. Jeżeli na rynku tym trwa hossa wszystko jest w porządku: indeksy zwyżkują, fundusze zarabiają i inwestorzy są zadowoleni. Gorzej jak przychodzi kryzys, wtedy nie jest już tak miło. I właśnie w chwili obecnej zdaje się zbliżać taki okres. Indeksy często lecą na łeb na szyję, na giełdzie może nie jest to jeszcze panika, ale coraz większy niepokój inwestorów. A skoro na giełdzie źle się dzieje to również na rynku funduszy inwestycyjnych nie jest zbyt optymistycznie. Giełda oraz rynek funduszy inwestycyjnych to jak naczynia połączone. Tymczasem jest wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych, jednakże najmniej chyba wiemy o funduszach hedgingowych. Początkujący w tej branży chyba nawet dokładnie nie wiedzą co to w ogóle za fundusze hedgingowe i na jakich zasadach funkcjonują. Bardzo precyzyjnie określa do definicja według, której fundusze hedgingowe są” rodzajem instytucji finansowej pobierającej opłaty za zarządzanie powierzonym kapitałem, w którym dokonuje się kupna i krótkiej sprzedaży papierów na rynku kapitałowym w celu ograniczenia /hedge/, czyli ryzyka wahań cen obejmujący swoim zasięgiem cały rynek dla maksymalizacji zysków. Jego najważniejszymi cechami są: bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne, ale i możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu zarówno podczas hossy jak i bessy na rynku”.
– Można do tego jeszcze dodać, że fundusze hedgingowe zaliczane są często do funduszy nazbyt agresywnych, a czasami wręcz spekulacyjnych. Ale teraz spekulacja na rynkach finansowych to chleb powszedni. Cwaniacy na tym interesie dużo zyskują, ale grając w tym interesie trzeba być również cwaniakiem – powiedział jeden z doświadczonych inwestorów.
Co można jeszcze do tego dodać? Może to, że fundusze hedgingowe są zazwyczaj funduszami zamkniętymi, a więc ma do nich dostęp ograniczona liczba i kategoria inwestorów. Co to oznacza w praktyce? Duży problem, bowiem ten kto chce spróbować tej gry musi dysponować co najmniej 1 milionem dolarów. No i fundusze hedgingowe rzadzą się trochę innymi prawami niż pozostałe fundusze inwestycyjne. Najczęściej są to spółki prawa handlowego. Poza tym są bardziej elastyczne w inwestowaniu niż pozostałe fundusze inwestycyjne, nie ograniczają się tylko do jednego instrumentu finansowego, są po prostu bardziej uniwersalne. I ostatnia sprawa, fundusze hedgingowe nie tylko ograniczają się do krótkiej sprzedaży, ale mogą posługiwać się także kontraktami terminowymi, transakcjami typu – swap /kupno lub sprzedaż jednej waluty za drugą z natychmiastową jej odsprzedażą lub odkupienie w późniejszym terminie/ oraz innymi instrumentami pochodnymi.