Fundusze pko

29 marca
06:32 2012

Zastanawiając się nad inwestowaniem naszych oszczędności warto zwrócić uwagę na analizę funduszy inwestycyjnych. Na prześwietlenie postanowiliśmy wziąć w poniższym artykule Fundusze PKO. Zapraszamy do lektury!
Fundusze PKO TFI w swojej ofercie ma szeroki zakres funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu każdy początkujący bądź stary inwestor może dostosować wysokość inwestowanych pieniędzy indywidualnie do swoich potrzeb. Na podstawie uwzględnienia poziomu akceptowalnego przez nas ryzyka oraz przewidziany czas inwestycji możemy zainwestować w kilka różnych inwestycji jakie proponują fundusze PKO.
Jedną z wielu ofert jaką mamy do dyspozycji są Fundusze PKO parasolowe – fio. Jest to fundusz dość nowoczesny który pozwala określić optymalną strategię inwestycyjną do panujących warunków na rynku i personalnych oczekiwań i potrzeb. W składzie funduszu parasolowego wchodzą subfundusze o różnych profilach, dzięki czemu mamy możliwość zbudowania indywidualnego zakresu inwestycyjnego poprzez pryzmat czasowy, ryzyko i oczekiwany poziom zysków. Fundusz PKO parasolowy daje możliwość efektywniejszego mnożenia naszych pieniędzy, gdyż bez żadnych zobowiązań i strat mamy na bieżąco możliwość przenoszenia naszych środków między subfunduszami bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat takich jak opodatkowanie od zysków kapitałowych a to wszystko bez względu na ilość manewrów w czasie. Podatek pobierany jest dopiero od całkowitego osiągniętego zysku, który wyliczany jest w momencie wycofywania środkó1) z funduszu.
Fundusze PKO dostępne w funduszu parasolowym to
– PKO Skarbowy Plus
– PKO Papierów Dłużnych Plus
– PKO Stabilnego wzrostu Plus
– PKO Zrównoważony Plus
– PKO Akcji Plus
– PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus
– PKO Surowców Globalny
– PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny
– PKO Dóbr Luksusowych Globalny
– PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny