Aktualny kryzys gospodarczy dotyka kilka krajów

26 lipca
07:52 2012

Jak wiemy aktualny kryzys gospodarczy dotyka kilka krajów należących do wspólnoty europejskiej. Jednak nie zawsze pamiętamy, że w momencie przystępowania Polski do organizacji zrzeszenia narodów byliśmy krajem, który poziom rozwoju i dynamiki gospodarczej miał bardzo niski w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów takich jak Niemczy czy też Szwajcaria. Za pośrednictwem wejścia do unii i zgodnie z ich polityką zostały wykorzystane odpowiednie środki na zwiększenie atrakcyjności naszego rynku, co pozwoliło na otwarcie wielu miejsc pracy, rozwój infrastruktury drogowej a także dostęp do szerszego grona mediów. Takie rozwiązania miały na celu wprowadzenie polski do grona krajów, które nie wymagają pomocy, czyli ich produkt krajowy brutto był osiągany na względnie odpowiednio wysokim poziomie. Wszelkie fundusze, które były otrzymane w ramach tego partnerstwa określone są przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Jest to najbardziej kosztowny element, który ma miejsce w polityce pieniężnej eurolandu. Jego wysokość oscyluje nawet na poziomie 50,00 % posiadanych nakładów finansowych, które są dostępne w poszczególnych sektorach unii europejskiej. Co więcej 90,00 % z wspomnianych funduszy strukturalnych trafia na kraje takie jak Polska, których zadaniem jest osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu gospodarczego. Jest to jeden z podstawowych postulatów, jakim kieruje się tworzenie wspólnoty europejskiej. Wszelkie koncentrowanie sił na zmaksymalizowanie dynamiki innych gospodarek, które nie osiągają 75,00 % średniego PKP w całej Unii Europejskiej jest jedną z zasad zrównoważonego rozwoju. Aby skutecznie wykorzystywać pieniądze, które są oferowane przez fundusze strukturalne ue należy opracować odpowiednią strategię, opartą o zasady partnerstwa oraz finansowania gospodarki.