W akcje czy obligacje

27 lutego
11:50 2011

Inwestowanie w dzisiejszych czasach nie należy do łatwych zadań. Inna sprawa, że w każdej sytuacji nie jest łatwo inwestować, a w dobie zawirowań na rynkach finansowych szczególnie jest trudno wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Wbrew pozorom Kryzys nas jeszcze nie opuścił więc z tym oszczędzaniem i inwestowaniem różnie jeszcze może być. Najważniejszym warunkiem dobrego inwestowania jest oczywiście opłacalność tego biznesu. Jeżeli istnieje szansa na w miarę bezpieczne ulokowanie swoich oszczędności – na przykład w fundusz zrównoważony –  to należy tak zrobić. Oczywiście najprościej ulokować swoje oszczędności na lokatach bankowych, albo kontach oszczędnościowych, ale zyski z takich inwestycji nie są najwyższe. Z kolei zainwestować na giełdzie albo w funduszach inwestycyjny to ryzyko, że straci się na tym interesie. Ale są bezpieczne fundusze, na przykład wspomniany fundusz zrównoważony inwestujący wprawdzie też w akcje, ale w większości w bony skarbowe czy też w obligacje. Fundusze akcji są najbardziej zyskownym biznesem, ale i najbardziej ryzykownym. Z kolei jest takie przysłowie, które mówi, że „kto ryzykuje w kozie nie siedzi”.
– Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że aby inwestować na rynku funduszy inwestycyjnych trzeba mieć określoną wiedzę na ten temat, jeżeli ktoś takiej nie posiada to niech nawet nie zaczyna, bowiem może na tym tylko stracić. Dobrze też przy wyborze jakiegoś funduszu porównać go, a pomoże w tym ranking funduszy. Oczywiście sam ranking funduszy nie wystarczy, ale przynajmniej można się z niego dowiedzieć jak stoją akcje tego czy innego funduszu. Najlepiej jednak na początek zdać się na opinie fachowców tej branży – stwierdzi jeden z inwestorów.
Ostatnie miesiące wyraźnie sprzyjały inwestorom. Najlepszy dla nich był 2009 roku, nieco gorszy był rok 2010, ale w ubiegłym roku inwestorzy również nieźle zarobili – w 2009 roku przeciętnie fundusze polskich akcji dały zarobić ponad 40%. W ubiegłym roku przeciętny zysk nie przekroczył 30 procent. Prognozy na 2011 rok również są korzystne dla inwestujących na giełdzie czy też na rynku funduszy inwestycyjnych. Analitycy finansowi twierdzą, że najlepiej punktującymi funduszami będą nadal fundusze polskich akcji oraz fundusze akcji Nowej Europy. Równocześnie zwracają uwagę na fundusze mieszane oraz obligacje. Natomiast jeżeli chodzi o fundusz zrównoważony to zwroty w tych funduszach mają się kształtować w granicach góra 11%. Są to oczywiście prognozy, a jak uczy doświadczenie prognozy naszych analityków niekoniecznie muszą się zgadzać.