Fundusze hedgingowe szansą na zysk.

27 lutego
16:09 2012

Fundusze hedgingowe to najprościej rzecz ujmując fundusze dokonujące kupna i krótkiej sprzedaży papierów wartościowych na rynkach kapitałowych celem ograniczenia ryzyka polegającego na wahaniu się cen na całym rynku. Celem działania funduszu hedginowego nazywanego inaczej arbitrażowym jest maksymalizacja zysków. Historia funduszy hedgingowych nie jest dość odległa. Pierwszy tego typu fundusz został założony przez Alfreda Winslowa Jonesa w USA w 1949 r. Nowopowstały fundusz różnił się od już funkcjonujących na rynku stosowaniem dźwigni finansowej i krótka sprzedażą w celu ograniczenia wahań rynku , poprzez odpowiednio dobrane papiery wartościowe. Efekt dźwigni finansowej stosowany przez fundusze hedginowe inwestujące na rynku instrumentów pochodnych pozwala na zwiększenie potencjalnych zysków. Chcąc dokonać transakcji i nabyć kontrakt terminowy nie trzeba posiadać całości środków pieniężnych niezbędnych do jego pokrycia. W rzeczywistości wystarczy posiadać depozyt o wartości ok. 5-15 % wartości danego kontraktu. Dzięki temu możliwe staje się osiągnięcie zysków i strat na poziomie takim, jakby inwestując pełna kwotę w kontrakty terminowe. Zyski jakie osiągają fundusze hedgingowe zależą głównie od przyjętej strategii zarządzania. Mogą one stosować chociażby takie strategie jak: equity hedge, relative value, event driver, global macro, manager futur es. Dzięki temu możliwe jest osiąganie zysków nawet w sytuacji spadków na giełdach. Fundusze hedgingowe stosują zazwyczaj małą dźwignię, czestoporównywalna do takiej jaką stosują banki. Opłaty pobierane przez fundusze bardzo często uzależniane sa od zysków jakie osiągają te instytucje. Fundusze hedgingowe chronią przed spadkami oraz pozwalają na dywersyfikację. Okres inwestycji w fundusze hedgingowe zależny jest od wybory strategii zarządzania.