Pomagają w rozwoju Polski

28 listopada
06:40 2012

Kiedyś w realizacji swoich planów gospodarczych Polska mogła liczyć jedynie na siebie, dlatego tak odstawała od krajów wysoko rozwiniętych europy. Od chwili jednak kiedy nasz kraj znajduje się w strukturach zjednoczonej europy możemy liczyć na jej pomoc finansową. Wprawdzie Polska również ma swój wkład finansowy w tworzenie budżetu unijnego, ale jest on niewspółmierny do funduszy jakie otrzymujemy od unii europejskiej. Tymczasem fundusze strukturalne ue o których właśnie mówimy pomagają Polsce w wyjściu z zaścianka europy. Co to są fundusze strukturalne ue i na jakich zasadach funkcjonują? Gdyby użyć terminologii encyklopedycznej to fundusze strukturalne ue są instrumentem finansowym unii europejskiej, które unia przekazuje na zadania restrukturyzacyjne i modernizacyjne krajów będących członkami unii europejskiej. Krótko mówiąc fundusze strukturalne ue pozwalają na finansowanie każdej dziedziny gospodarki, na przykład infrastruktury drogowej jak i pomocy dla rolników czy też przedsiębiorców, którzy nie radzą sobie na rynku a banki nie są już tak skore do kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych firm. W pierwszym okresie programowania wyodrębnione zostały cztery fundusze europejskie w tym europejski fundusz rozwoju regionalnego, europejski fundusz społeczny europejski fundusz orientacji i gwarancji rolnej oraz finansowy instrument orientacji rybołówstwa. Od 2007 roku jako fundusze strukturalne ue działają europejski fundusz rozwoju regionalnego i europejski fundusz społeczny oraz europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Niejako równolegle w ramach polityki spójności działa fundusz spójności o którego wysokość toczy się obecnie walka przy tworzeniu budżetu europejskiego. Zresztą nie tylko o fundusz spójności toczy się batalia przy tworzeniu tegoż budżetu, ale fundusz spójności wydaje się najważniejszy dla państw mniej rozwiniętych. Jak będzie ostateczny wynik tej batalii póki co jeszcze nie wiadomo.