Czego się boimy?

30 listopada
17:39 2011

 
Mimo, że od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło już kilka lat, nadal mamy dość nikłe pojęcie o europejskich funduszach strukturalnych, z których wielu naszych inwestorów i przedsiębiorców może czerpać pełnymi garściami. Niestety nasza wiedza na ten temat jest dość ograniczona, ponieważ tak naprawdę, ani instytucje do tego powołane, ani samorządy terytorialne, nie stają na wysokości zadania. Przede wszystkim dlatego fundusze strukturalne ue nadal są dla nas jedną wielką enigmą.
Nie zawsze wiemy w jaki sposób wykorzystać fundusze strukturalne ue na gruncie własnego terytorium, własnej firmy. Tak było jeszcze do niedawna z funduszami inwestycyjnymi, o których wiedza naszych inwestorów jest już znacznie większa, ale nie na tyle, aby mogli swobodnie poruszać się po tym gruncie. Nadal trudno im zdecydować się w jaki fundusz najlepiej zainwestować, czy postawić na bardziej agresywne inwestowanie czy też na bezpieczniejsze, czy inwestować więcej w jeden fundusz, czy też mniej ale w kilka i tak dalej. Dużą pomoc początkującym inwestorom okazali doradcy finansowi, którzy jeszcze do niedawna kojarzeni byli jedynie z doradztwem kredytowym. Teraz już tak nie jest, bowiem zakres ich działalności znacznie się zwiększył. Doradztwem finansowym objęte zostały także fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe i emerytalne. Natomiast niewiele osób wie, że doradcy finansowi służą także pomocą przy wykorzystaniu funduszy europejskich.
Wspomnijmy tylko, że aby skorzystać z pieniędzy zgromadzonych na kontach funduszy strukturalnych trzeba wykazać się określoną wiedzą, a przede wszystkim napisać dobry projekt. Nie każdy to potrafi i nie każdy wie o co w tym wszystkim chodzi. Firmy doradztwa i to nie tylko finansowego nam w tym pomogą. Dlatego korzystajmy z wiedzy doradców, ponieważ tylko w ten sposób możemy podratować się finansowo unijną kasą.
Oczywiście nie każdy może skorzystać z tych pieniędzy, ponieważ nie dla wszystkich wystarczy, a poza tym procedury dotarcia do tych funduszy są dość skomplikowane. Dlatego należy korzystać z usług doradczych i to nie tylko doradców finansowych. Są przecież firmy, które specjalizują się w pozyskiwaniu funduszu unijnych oraz w pisaniu projektów. One ukierunkują nas i pomogą w ich pozyskaniu.